เพลงประกอบซีรีย์ เรื่อง “Rooftop Prince”

1.เพลง 한참 지나서 – Baek Ji Young

2.เพลง Hurt- Ali

3.เพลง Happy Ending-Jay Park

4.เพลง Love is Difficult (사랑은 어려워) — Twilight

 

Advertisements

เพลงประกอบซีรีย์ The moon that embraces the sun

1.เพลง Moonlight is Setting-Heora

2.เพลง Back In Time

3.เพลง Path of Tears – Wheesung

4.เพลง I Hope It’s Not-Lee Ki Chan

5.เพลง Shadow-Monday Kiz